ELEKTRONISK TINGLYSING

Oppretting, signering og tinglysing av dokumenter i grunnboken.

Brukere
Tjenesten er utviklet for profesjonelle aktører som ønsker raskere tinglysingsprosess med høyere kvalitet.

Vi tilbyr tinglysing av:
• Pantedokument
• Sikringspant/Urådighet
• Skjøte og dokumentpakker
• Sletting
• m.m.

Validering og kontroll
Vi sikrer at dokumentet er korrekt og dermed vil kunne tinglyses.
Dette sikrer en god kundeopplevlse, da feil oppdages før kunden blir bedt om å signere dokumentene.
Kontrollene sjekker blant annet at dokumentet er teknisk korrekt, at det samsvarer med grunnboken og at formelle krav i forhold til lover og regler er ivaretatt.

Elektronisk signering
Pantedokumenter som skal tinglyses elektronisk må signeres med BankID.
Når dokumentet blir tinglyst vil en få kvittering i form av en grunnboksutskrift, signert av tinglysingsmyndigheten.

Om oss
Ambita AS er et ledende teknologiselskap som leverer digitaliseringsløsninger for eiendomsmarkedet.
Vi står bak flere sentrale løsninger som sikrer en effektiv og åpen bolighandel i Norge. Les mer på ambita.com


Tilbake